Két sắt Honeywell Mỹ

Két sắt Honeywell Mỹ nhập khẩu chính hãng

- 21% Két sắt honeywell 2111
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2111

Trọng lượng: 34.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 323 x 395 x 375 mm
KT trong: 222 x 324 x 195 mm

4.400.000₫ 5.600.000₫
- 39% Két sắt honeywell 2112
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2112

Trọng lượng: 50.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 360 x 475 x 365 mm
KT trong: 217 x 385 x 200 mm

4.790.000₫ 7.800.000₫
- 33% Két sắt honeywell 2115
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2115

Trọng lượng: 67.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 475 x 428 x 475 mm
KT trong: 355 x 323 x 305 mm

6.300.000₫ 9.400.000₫
- 26% Két sắt honeywell 2116
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2116

Trọng lượng: 136.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 750 x 497 x 540mm
KT trong: 543 x 360 x 340 mm

11.800.000₫ 15.900.000₫
- 33% Két sắt honeywell 2605
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2605

Trọng lượng: 51.2kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài:450 x 370 x 513mm
KT trong: 323 x 250 x 315 mm

8.400.000₫ 12.500.000₫
- 17% Két sắt honeywell 2118
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2118

Trọng lượng: 173.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 800 x 595 x 560mm
KT trong: 590 x 465 x 355 mm

15.100.000₫ 18.200.000₫
- 33% Két sắt honeywell 2108
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2108

Trọng lượng: 173.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 800 x 595 x 560mm
KT trong: 590 x 465 x 355 mm

14.500.000₫ 21.700.000₫
- 24% Két sắt honeywell 5705
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5705

Trọng lượng: 10.0kg
Cao188 x Rộng440 x Sâu372

2.800.000₫ 3.700.000₫
- 24% Két sắt honeywell 5706
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5706

Trọng lượng: 12.3 kg
Cao255 x Rộng439 x Sâu375

2.900.000₫ 3.800.000₫
- 18% Két sắt honeywell 2020
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2020

Trọng lượng: 260.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài:1204 x 600 x 573mm
KT trong: 945 x 464 x 344 mm

20.300.000₫ 24.700.000₫
- 37% Két sắt honeywell 5110
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5110

Trọng lượng: 9.4 kg
Cao 250 x Rộng350 x Sâu258

1.800.000₫ 2.850.000₫
- 30% Két sắt honeywell 5113
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5113

Trọng lượng: 9.9 kg
Cao250 x Rộng350 x Sâu265 mm

2.700.000₫ 3.850.000₫
- 23% két sắt honeywell 2101
Xem nhanh

két sắt honeywell 2101

Trọng lượng: 34.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 323 x 395 x 375 mm
KT trong: 222 x 324 x 195 mm

3.700.000₫ 4.800.000₫
- 21% két sắt honeywell 2102
Xem nhanh

két sắt honeywell 2102

Trọng lượng: 50.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 360 x 475 x 365 mm
KT trong: 217 x 385 x 200 mm

4.100.000₫ 5.200.000₫
- 17% két sắt honeywell 2105
Xem nhanh

két sắt honeywell 2105

Trọng lượng: 67.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 475 x 428 x 475 mm
KT trong: 355 x 323 x 305 mm

5.700.000₫ 6.900.000₫
- 38% Két sắt honeywell 2106
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2106

Trọng lượng: 136.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 750 x 497 x 540mm
KT trong: 543 x 360 x 340 mm

11.000.000₫ 17.600.000₫
- 15% Két sắt honeywell 2120
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2120

Trọng lượng: 260.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài:1204 x 600 x 573mm
KT trong: 945 x 464 x 344 mm

21.400.000₫ 25.300.000₫
- 16% Két sắt honeywell 5911
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5911

Trọng lượng: 34.5 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài:514 x 356 x 385mm
KT trong: 300 x 350 x 285 mm

7.500.000₫ 8.900.000₫
- 21% Két sắt honeywell 5115
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5115

Trọng lượng: 15.2 kg
Cao205 x Rộng495 x Sâu400

3.100.000₫ 3.900.000₫
- 20% Két sắt honeywell 5105
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5105

Trọng lượng: 14.1 kg
kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KTngoài: 205 x 495 x 400 mm
KT trong: 180 x 493 x 363 mm

3.250.000₫ 4.050.000₫
- 9% Két sắt xuất khẩu mỹ welko KS888DM
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ welko KS888DM

Trọng lượng: 500±10kg
Cao1080 * Rộng600 * Sâu600

73.892.000₫ 81.635.000₫
- 9% Két sắt xuất khẩu mỹ welko KS888vt vân tay
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ welko KS888vt vân tay

Trọng lượng: 500±10kg
Cao1080 * Rộng600 * Sâu600

75.892.000₫ 83.635.000₫
- 9% Két sắt xuất khẩu mỹ welko KS888E điện tử
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ welko KS888E điện tử

Trọng lượng: 500±10kg
Cao1080 * Rộng600 * Sâu600

73.892.000₫ 81.635.000₫
- 54% Két sắt xuất khẩu mỹ welko US86VT vân tay
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ welko US86VT vân tay

Trọng lượng: 390±10kg
Cao880 * Rộng600 * Sâu600

20.200.000₫ 43.635.000₫
- 58% Két sắt xuất khẩu mỹ welko US86DM cơ đổi mã
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ welko US86DM cơ đổi mã

Trọng lượng: 390±10kg
Cao880 * Rộng600 * Sâu600

17.500.000₫ 41.635.000₫
- 58% Két sắt xuất khẩu mỹ US86DT điện tử chống cháy chống trộm
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ US86DT điện tử chống cháy chống trộm

Trọng lượng: 390±10kg
Cao880 * Rộng600 * Sâu600

17.892.000₫ 42.635.000₫
- 10% Két sắt xuất khẩu mỹ US360 siêu cường khóa điện tử
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ US360 siêu cường khóa điện tử

Trọng lượng: 190.0 kg
Cao 680 x rộng520 x sâu500

14.892.000₫ 16.635.000₫
- 35% Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường US88E điện tử chống cháy chống trộm
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường US88E điện tử chống cháy chống trộm

Trọng lượng: 390±10kg
Cao880 * Rộng600 * Sâu600

27.892.000₫ 42.635.000₫
- 34% Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường welko US88DK cơ đổi mã chống cháy
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường welko US88DK cơ đổi mã chống cháy

Trọng lượng: 390±10kg
Cao880 * Rộng600 * Sâu600

27.500.000₫ 41.635.000₫
- 31% Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường welko US88F vân tay chống cháy chống phá
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường welko US88F vân tay chống cháy chống phá

Trọng lượng: 390±10kg
Cao880 * Rộng600 * Sâu600

30.200.000₫ 43.635.000₫
- 34% Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường welko US1080E điện tử chống cháy
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường welko US1080E điện tử chống cháy

Trọng lượng: 500±10kg
Cao1080 * Rộng600 * Sâu600

53.892.000₫ 81.635.000₫
- 26% Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường welko US1080F vân tay chống cháy
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường welko US1080F vân tay chống cháy

Trọng lượng: 500±10kg
Cao1080 * Rộng600 * Sâu600

55.892.000₫ 75.635.000₫
- 25% Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường welko US1080DK khóa cơ chống cháy
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường welko US1080DK khóa cơ chống cháy

Trọng lượng: 500±10kg
Cao1080 * Rộng600 * Sâu600

53.892.000₫ 71.635.000₫
- 38% Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường US33E điện tử chống cháy chống trộm
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ siêu cường US33E điện tử chống cháy chống trộm

Trọng lượng: 150±10kg
Cao580 * Rộng480 * Sâu520

10.300.000₫ 16.635.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: