Két sắt Honeywell Mỹ

Két sắt Honeywell Mỹ nhập khẩu chính hãng

- 22% Két sắt honeywell 2111
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2111

Trọng lượng: 34.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 323 x 395 x 375 mm
KT trong: 222 x 324 x 195 mm

4.350.000₫ 5.600.000₫
- 43% Két sắt honeywell 2112
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2112

Trọng lượng: 50.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 360 x 475 x 365 mm
KT trong: 217 x 385 x 200 mm

4.450.000₫ 7.800.000₫
- 33% Két sắt honeywell 2115
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2115

Trọng lượng: 67.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 475 x 428 x 475 mm
KT trong: 355 x 323 x 305 mm

6.300.000₫ 9.400.000₫
- 26% Két sắt honeywell 2116
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2116

Trọng lượng: 136.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 750 x 497 x 540mm
KT trong: 543 x 360 x 340 mm

11.800.000₫ 15.900.000₫
- 34% Két sắt honeywell 2605
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2605

Trọng lượng: 51.2kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài:450 x 370 x 513mm
KT trong: 323 x 250 x 315 mm

8.200.000₫ 12.500.000₫
- 17% Két sắt honeywell 2118
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2118

Trọng lượng: 173.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 800 x 595 x 560mm
KT trong: 590 x 465 x 355 mm

15.100.000₫ 18.200.000₫
- 34% Két sắt honeywell 2108
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2108

Trọng lượng: 173.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 800 x 595 x 560mm
KT trong: 590 x 465 x 355 mm

14.400.000₫ 21.700.000₫
- 27% Két sắt honeywell 5705
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5705

Trọng lượng: 10.0kg
Cao188 x Rộng440 x Sâu372

2.700.000₫ 3.700.000₫
- 24% Két sắt honeywell 5706
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5706

Trọng lượng: 12.3 kg
Cao255 x Rộng439 x Sâu375

2.900.000₫ 3.800.000₫
- 19% Két sắt honeywell 2020
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2020

Trọng lượng: 260.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài:1204 x 600 x 573mm
KT trong: 945 x 464 x 344 mm

19.900.000₫ 24.700.000₫
- 37% Két sắt honeywell 5110
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5110

Trọng lượng: 9.4 kg
Cao 250 x Rộng350 x Sâu258

1.800.000₫ 2.850.000₫
- 30% Két sắt honeywell 5113
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5113

Trọng lượng: 9.9 kg
Cao250 x Rộng350 x Sâu265 mm

2.700.000₫ 3.850.000₫
- 34% két sắt honeywell 2101
Xem nhanh

két sắt honeywell 2101

Trọng lượng: 34.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 323 x 395 x 375 mm
KT trong: 222 x 324 x 195 mm

3.150.000₫ 4.800.000₫
- 23% két sắt honeywell 2102
Xem nhanh

két sắt honeywell 2102

Trọng lượng: 50.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 360 x 475 x 365 mm
KT trong: 217 x 385 x 200 mm

3.990.000₫ 5.200.000₫
- 19% két sắt honeywell 2105
Xem nhanh

két sắt honeywell 2105

Trọng lượng: 67.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 475 x 428 x 475 mm
KT trong: 355 x 323 x 305 mm

5.600.000₫ 6.900.000₫
- 38% Két sắt honeywell 2106
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2106

Trọng lượng: 136.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 750 x 497 x 540mm
KT trong: 543 x 360 x 340 mm

11.000.000₫ 17.600.000₫
- 15% Két sắt honeywell 2120
Xem nhanh

Két sắt honeywell 2120

Trọng lượng: 260.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài:1204 x 600 x 573mm
KT trong: 945 x 464 x 344 mm

21.400.000₫ 25.300.000₫
- 19% Két sắt honeywell 5911
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5911

Trọng lượng: 34.5 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài:514 x 356 x 385mm
KT trong: 300 x 350 x 285 mm

7.200.000₫ 8.900.000₫
- 26% Két sắt honeywell 5115
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5115

Trọng lượng: 15.2 kg
Cao205 x Rộng495 x Sâu400

2.900.000₫ 3.900.000₫
- 20% Két sắt honeywell 5105
Xem nhanh

Két sắt honeywell 5105

Trọng lượng: 14.1 kg
kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KTngoài: 205 x 495 x 400 mm
KT trong: 180 x 493 x 363 mm

3.250.000₫ 4.050.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: