Két sắt việt tiệp mini

- 22% Két sắt việt tiệp KVTC28 khóa cơ
Xem nhanh

Trọng lượng: 30 ± 5 kg
Cao285 x rộng375 x sâu325 mm
KT trong:185 x 345 x 220 mm

1.550.000₫ 1.980.000₫
- 47% Két sắt việt tiệp KVTE28 khóa điện tử chống cháy
Xem nhanh

Trọng lượng: 30 ± 5 kg
Cao285 x rộng375 x sâu325 mm
KT trong:185 x 345 x 220 mm

1.600.000₫ 3.000.000₫
- 37% Két sắt việt tiệp KVTC48khóa cơ
Xem nhanh

Trọng lượng: 40 ± 5 kg
Cao475 x Rộng360 x Sâu385 mm
KT trong:380 x 297 x 240 mm

1.750.000₫ 2.780.000₫
- 41% Két sắt việt tiệp KS28 khóa điện tử
Xem nhanh

Trọng lượng:10kg
Kích thước: Cao * Rộng* Sâu
KT ngoài:280 * 400 * 370 mm
KT trong: 260 * 390 * 300 mm

1.760.000₫ 3.000.000₫
- 13% Két sắt việt tiệp KVTC38
Xem nhanh

Trọng lượng: 40 ± 5 kg
Cao350 x Rộng430 x Sâu400 mm
KT trong:250 x 380 x 280 mm

1.800.000₫ 2.080.000₫
- 42% Két sắt việt tiệp KVTE38 khóa điện tử chống cháy
Xem nhanh

Trọng lượng: 40 ± 5 kg
Cao350 x Rộng430 x Sâu400 mm
KT trong:250 x 380 x 280 mm

1.800.000₫ 3.100.000₫
- 36% Két sắt việt tiệp VK60 KC khóa cơ
Xem nhanh

Trọng lượng: 60 ± 5 kg
Cao510 x Rộng375 x Sâu395 mm
KT trong:250 x 320 x 260 mm

1.850.000₫ 2.900.000₫
- 40% Két sắt việt tiệp KV48DT khóa điện tử
Xem nhanh

Trọng lượng: 40 ± 5 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài:475 x 360 x 385 mm
KT trong:380 x 297 x 240 mm

1.950.000₫ 3.250.000₫
- 40% Két sắt việt tiệp KVTE48 điện tử chống cháy
Xem nhanh

Trọng lượng: 40 ± 5 kg
Cao475 x Rộng360 x Sâu385 mm
KT trong:380 x 297 x 240 mm

1.950.000₫ 3.250.000₫
- 40% Két sắt việt tiệp KVTC42 khóa cơ
Xem nhanh

Trọng lượng: 52 ± 5 kg
Cao380 x Rộng450 x Sâu380 mm
KT trong: 300 x 390 x 240 mm

2.050.000₫ 3.400.000₫
- 29% Két sắt việt tiệp KVTC54
Xem nhanh

Trọng lượng: 50 kg± 5kg
Cao500 x Rộng380 x Sâu385 mm
KT trong: 400 x 307 x 240 mm

2.050.000₫ 2.880.000₫
- 42% Két sắt việt tiệp KVTE54 điện tử chống cháy
Xem nhanh

Trọng lượng: 50 kg± 5kg
Cao500 x Rộng380 x Sâu385 mm
KT trong: 400 x 307 x 240 mm

2.200.000₫ 3.780.000₫
- 36% Két sắt việt tiệp KVTE42 khóa điện tử chống cháy
Xem nhanh

Trọng lượng: 52 ± 5 kg
Cao380 x Rộng450 x Sâu380 mm
KT trong: 300 x 390 x 240 mm

2.250.000₫ 3.500.000₫
- 32% Két sắt việt tiệp KVTE500 cánh đỏ
Xem nhanh

Trọng lượng: 50 kg± 5kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
Kích thước ngoài: 500 x 380 x 385 mm
Kích thước trong: 400 x 307 x 240 mm

2.700.000₫ 3.980.000₫
- 42% Két sắt việt tiệp W48VT khóa vân tay
Xem nhanh

Trọng lượng: 40 kg± 5kg
Cao480 x Rộng360 x Sâu370 mm
KT trong: 380 x 300 x 240 mm

3.200.000₫ 5.500.000₫
- 40% Két sắt việt tiệp KV54VT khóa vân tay
Xem nhanh

Trọng lượng: 50 kg± 5kg
Cao500 x Rộng380 x Sâu385 mm
KT trong: 400 x 307 x 240 mm

3.500.000₫ 5.800.000₫
- 37% Két sắt việt tiệp W65VT khóa vân tay
Xem nhanh

Trọng lượng: 50 kg± 5kg
Cao500 x Rộng400 x Sâu385 mm
KT trong: 400 x 307 x 240 mm

3.800.000₫ 6.000.000₫
- 44% Két sắt việt tiệp W68VT khóa vân tay
Xem nhanh

Trọng lượng: 60 kg± 5kg
Cao540 x Rộng400 x Sâu385 mm
KT trong: 420 x 317 x 240 mm

3.800.000₫ 6.800.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: