Két sắt Việt Nam Chính hãng

- 21% Két sắt nhỏ C41KDT khóa điện tử chống cháy
Xem nhanh

Két sắt nhỏ C41KDT khóa điện tử chống cháy

Trọng lượng: 45±5kg
Cao420 * Rộng430 * Sâu380

2.750.000₫ 3.500.000₫
- 20% Két sắt cỡ nhỏ C38KDT khóa điện tử chống cháy
Xem nhanh

Két sắt cỡ nhỏ C38KDT khóa điện tử chống cháy

Trọng lượng: 35±5kg
Cao360 * Rộng390 * Sâu380

2.550.000₫ 3.200.000₫
- 31% Két sắt cỡ nhỏ C38KC khóa cơ chống cháy
Xem nhanh

Két sắt cỡ nhỏ C38KC khóa cơ chống cháy

Trọng lượng: 35Kg
Cao360 * Rộng390 * Sâu380

1.800.000₫ 2.600.000₫
- 19% Két sắt nhỏ C41KC khóa cơ chống cháy
Xem nhanh

Két sắt nhỏ C41KC khóa cơ chống cháy

Trọng lượng: 45±5kg
Cao420 * Rộng430 * Sâu385

2.200.000₫ 2.700.000₫
- 15% Két sắt C55KDT khóa điện tử chống cháy chống trộm
Xem nhanh

Két sắt C55KDT khóa điện tử chống cháy chống trộm

Trọng lượng: 66±5kg
Cao560 * Rộng420 * Sâu380

3.550.000₫ 4.200.000₫
- 33% Két sắt C200KDM siêu cường khóa cơ chống cháy
Xem nhanh

Két sắt C200KDM siêu cường khóa cơ chống cháy

Trọng lượng: 200± 10 kg
Cao1060 * Rộng600 * Sâu600 mm

8.000.000₫ 12.000.000₫
- 27% Két sắt C200KDT siêu cường khóa điện tử chống cháy
Xem nhanh

Két sắt C200KDT siêu cường khóa điện tử chống cháy

Trọng lượng: 200± 10 kg
Cao1070 * Rộng600 * Sâu600 mm

8.800.000₫ 12.000.000₫
- 24% Két sắt C240KDT siêu cường khóa điện tử chống cháy
Xem nhanh

Két sắt C240KDT siêu cường khóa điện tử chống cháy

Trọng lượng: 240± 10 kg
Cao1200 * Rộng600 * Sâu600

9.900.000₫ 13.000.000₫
- 28% Két sắt ngân hàng C220DT
Xem nhanh

Két sắt ngân hàng C220DT

Trọng lượng: 220± 10 kg
Cao1060 * Rộng600 * Sâu600 mm

10.500.000₫ 14.500.000₫
- 32% Két sắt ngân hàng C210DT
Xem nhanh

Két sắt ngân hàng C210DT

Trọng lượng: 210± 10 kg
Cao1060 * Rộng600 * Sâu600 mm

8.500.000₫ 12.500.000₫
- 30% Két sắt ngân hàng C250DT
Xem nhanh

Két sắt ngân hàng C250DT

Trọng lượng: 250± 10 kg
Cao1200 * Rộng600 * Sâu600

9.500.000₫ 13.500.000₫
- 24% Két sắt ngân hàng C260DT
Xem nhanh

Két sắt ngân hàng C260DT

Trọng lượng: 260± 10 kg
Cao1200 * Rộng600 * Sâu600

12.500.000₫ 16.500.000₫
- 31% Két sắt C240KDM siêu cường khóa cơ chống cháy
Xem nhanh

Két sắt C240KDM siêu cường khóa cơ chống cháy

Trọng lượng: 240± 10 kg
Cao1200 * Rộng600 * Sâu600

9.000.000₫ 13.000.000₫
- 22% Két sắt C240KVT siêu cường khóa vân tay chống cháy
Xem nhanh

Két sắt C240KVT siêu cường khóa vân tay chống cháy

Trọng lượng: 240± 10 kg
Cao1200 * Rộng600 * Sâu600

14.000.000₫ 18.000.000₫
- 22% Két sắt ngân hàng KCC200VT
Xem nhanh

Két sắt ngân hàng KCC200VT

Trọng lượng: 200± 10 kg
Cao1060 * Rộng600 * Sâu600 mm

12.500.000₫ 16.000.000₫
- 36% Két sắt ngân hàng K100
Xem nhanh

Két sắt ngân hàng K100

Trọng lượng: 150± 10 kg
Cao710 * Rộng470 * Sâu530

8.260.000₫ 13.000.000₫
- 39% Két sắt ngân hàng C41KC 2T 2 tầng
Xem nhanh

Két sắt ngân hàng C41KC 2T 2 tầng

Trọng lượng: 100± 10 kg
Cao800 * Rộng430 * Sâu380

4.550.000₫ 7.500.000₫
- 39% Két sắt ngân hàng KD66DM cánh đúc đổi mã
Xem nhanh

Két sắt ngân hàng KD66DM cánh đúc đổi mã

Trọng lượng: 140kg±10kg
cao820 * rộng550 * sâu390mm

4.550.000₫ 7.500.000₫
- 42% Két sắt ngân hàng KD55DM cánh đúc đổi mã
Xem nhanh

Két sắt ngân hàng KD55DM cánh đúc đổi mã

Trọng lượng: 120kg±10kg
cao760 * rộng500 * sâu380mm

4.050.000₫ 7.000.000₫
- 37% Két sắt ngân hàng KD77DM cánh đúc đổi mã
Xem nhanh

Két sắt ngân hàng KD77DM cánh đúc đổi mã

Trọng lượng: 160kg±10kg
cao920 * rộng590 * sâu390mm

5.050.000₫ 8.000.000₫
- 42% Két sắt K125KDT khóa điện tử LED chống cháy chống trộm
Xem nhanh

Két sắt K125KDT khóa điện tử LED chống cháy chống trộm

Trọng lượng: 125kg± 10kg
Cao642 * Rộng452 * Sâu467 mm

5.550.000₫ 9.500.000₫
- 38% Két sắt ngân hàng K140DT LED
Xem nhanh

Két sắt ngân hàng K140DT LED

Trọng lượng: 140kg± 10kg
Cao700 * Rộng500 * Sâu500 mm

6.550.000₫ 10.500.000₫
- 38% Két sắt K160KDT LED khóa điện tử  chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K160KDT LED khóa điện tử chống cháy

Trọng lượng: 160kg± 10kg
Cao780 * Rộng530 * Sâu560 mm

9.550.000₫ 15.500.000₫
- 16% Két sắt K35KDT khóa điện tử chống cháy chống trộm
Xem nhanh

Két sắt K35KDT khóa điện tử chống cháy chống trộm

Trọng lượng: 60 Kg
Cao610 x Rộng430 x Sâu325 mm

2.850.000₫ 3.400.000₫
- 34% Két sắt K35KDC khóa cơ chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K35KDC khóa cơ chống cháy

Trọng lượng: 60 Kg
Cao610 x Rộng430 x Sâu325 mm

1.850.000₫ 2.800.000₫
- 30% Két sắt K45KDM khóa cơ đổi mã chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K45KDM khóa cơ đổi mã chống cháy

Trọng lượng: 90± 10 kg
Cao740 * rộng480 * sâu375 mm

3.350.000₫ 4.800.000₫
- 30% Két sắt K54KDM khoa cơ đổi mã chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K54KDM khoa cơ đổi mã chống cháy

Trọng lượng: 115± 10 kg
Cao820 * rộng530 * sâu380 mm

3.550.000₫ 5.100.000₫
- 28% Két sắt K74KDM khóa cơ đổi mã chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K74KDM khóa cơ đổi mã chống cháy

Trọng lượng: 130± 10 kg
Cao910 * rộng590 * sâu390 mm

4.250.000₫ 5.900.000₫
- 36% Két sắt K45KDC khóa cơ chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K45KDC khóa cơ chống cháy

Trọng lượng: 90± 10 kg
Cao740 * rộng480 * sâu375 mm

2.450.000₫ 3.800.000₫
- 38% Két sắt K54KDC khóa cơ chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K54KDC khóa cơ chống cháy

Trọng lượng: 115± 10 kg
Cao820 * rộng530 * sâu380 mm

2.550.000₫ 4.100.000₫
- 45% két sắt ngân hàng K170DT
Xem nhanh

két sắt ngân hàng K170DT

Trọng lượng: 170kg±10kg
cao1010 * rộng620 * sâu430

6.200.000₫ 11.200.000₫
- 36% Két sắt K74KDT khóa điện tử chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K74KDT khóa điện tử chống cháy

Trọng lượng: 130± 10 kg
Cao910 * rộng590 * sâu390 mm

10.250.000₫ 15.900.000₫
- 30% Két sắt K54KDT khóa điện tử chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K54KDT khóa điện tử chống cháy

Trọng lượng: 115± 10 kg
Cao820 * rộng530 * sâu385 mm

3.550.000₫ 5.100.000₫
- 27% Két sắt K45KDT khóa điện tử chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K45KDT khóa điện tử chống cháy

Trọng lượng: 90± 10 kg
Cao740 * rộng480 * sâu375 mm

3.350.000₫ 4.600.000₫
- 34% Két sắt K74KDC khóa cơ chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K74KDC khóa cơ chống cháy

Trọng lượng: 130± 10 kg
Cao920 * rộng590 * sâu390 mm

3.250.000₫ 4.900.000₫
- 41% két sắt ngân hàng K200DT
Xem nhanh

két sắt ngân hàng K200DT

Trọng lượng: 210±10kg
Cao1110 * Rộng670 * Sâu455

7.200.000₫ 12.200.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: