Két sắt RIO

- 34% Két khách sạn RIO R10 cao cấp
Xem nhanh

Kích thước (cao*rộng*sâu)
Kích thước ngoài: 260*370*260mm
Kích thước trong: 260*370*260mm
Trọng lượng: 13kg

1.780.000₫ 2.700.000₫
- 22% Két sắt khách sạn rio R18 cao cấp
Xem nhanh
Kích thước ngoài: (rộng*sâu*cao) ( 420 x 370 x 200)
Kích thước trong: (rộng*sâu*cao) ( 420 x 370 x 200)
Trọng lượng: 13 Kg
1.980.000₫ 2.550.000₫
- 4% két sắt siêu chống cháy RIO R38
Xem nhanh
Mã sản phẩm: RL38
Kích thước ngoài (R x S x C) : 415 x 340 x 310
Kích thước trong (R x S x C) : 288 x 220 x 182
Trọng lượng: 38kg
2.300.000₫ 2.400.000₫
- 14% két sắt siêu chống cháy RIO R38E
Xem nhanh
Mã sản phẩm: R38E
Kích thước ngoài (R x S x C) : 415 x 340 x 310
Kích thước trong (R x S x C) : 288 x 220 x 182
Trọng lượng: 38kg
2.500.000₫ 2.900.000₫
- 6% két sắt siêu chống cháy RIO R58E
Xem nhanh
Mã sản phẩm: R58E
Kích thước ngoài (R x S x C) : 485 x 405 x 395
Kích thước trong (R x S x C) : 370 x 260 x 240
Trọng lượng: 58kg
2.900.000₫ 3.100.000₫
- 6% két sắt siêu chống cháy RIO R58
Xem nhanh
Mã sản phẩm: RL58
Kích thước ngoài (R x S x C) : 485 x 405 x 395
Kích thước trong (R x S x C) : 370 x 260 x 240
Trọng lượng: 58kg
2.900.000₫ 3.100.000₫
- 3% két sắt siêu chống cháy RIO R88
Xem nhanh
Mã sản phẩm: R88
Kích thước ngoài (R x S x C) : 396 x 440 x 613
Kích thước trong (R x S x C) : 290 x 306 x 420
Trọng lượng: 88kg
3.400.000₫ 3.500.000₫
- 3% két sắt siêu chống cháy RIO R88E
Xem nhanh

Mã sản phẩm: R88E
Kích thước ngoài (R x S x C) : 396 x 440 x 613
Kích thước trong (R x S x C) : 290 x 306 x 420
Trọng lượng: 88kg

3.500.000₫ 3.600.000₫
- 3% két sắt siêu chống cháy RIO R108
Xem nhanh
Mã sản phẩm: R108
Kích thước ngoài (R x S x C) : 435 x 455 x 650
Kích thước trong (R x S x C) : 335 x 315 x 455
Trọng lượng: 108kg
3.700.000₫ 3.800.000₫
- 3% két sắt siêu chống cháy RIO R108E
Xem nhanh
Mã sản phẩm: R108E
Kích thước ngoài (R x S x C) : 435 x 455 x 650
Kích thước trong (R x S x C) : 335 x 315 x 455
Trọng lượng: 108kg
3.800.000₫ 3.900.000₫
- 10% két sắt siêu chống cháy RIO R128E
Xem nhanh
Mã sản phẩm: R128E
Kích thước ngoài (R x S x C) : 465 x 470 x 680
Kích thước trong (R x S x C) : 350 x 320 x 468
Trọng lượng: 128kg
4.400.000₫ 4.900.000₫
- 10% két sắt siêu chống cháy RIO R128
Xem nhanh
Mã sản phẩm: R128
Kích thước ngoài (R x S x C) : 465 x 470 x 680
Kích thước trong (R x S x C) : 350 x 320 x 468
Trọng lượng: 128kg
4.400.000₫ 4.900.000₫
- 6% két sắt siêu chống cháy RIO R138E
Xem nhanh

Mã sản phẩm: R138E
Kích thước: 500x485x700mm
Trọng lượng: 138kg

4.800.000₫ 5.100.000₫
- 6% két sắt siêu chống cháy RIO R138
Xem nhanh
Mã sản phẩm: R138
Kích thước ngoài (R x S x C) : 500 x 485 x 700
Kích thước trong (R x S x C) : 365 x 340 x 538
Trọng lượng: 138kg
4.800.000₫ 5.100.000₫
- 2% két sắt siêu chống cháy RIO R178
Xem nhanh
Mã sản phẩm: R178
Kích thước ngoài (R x S x C) : 585 x 550 x 845
Kích thước trong (R x S x C) : 430 x 382 x 610
Trọng lượng: 178kg
6.200.000₫ 6.300.000₫
- 2% két sắt siêu chống cháy RIO R178E
Xem nhanh

Mã sản phẩm: R178E
Kích thước ngoài (R x S x C) : 585 x 550 x 845
Kích thước trong (R x S x C) : 430 x 382 x 610
Trọng lượng: 178kg

6.400.000₫ 6.500.000₫
- 1% Két sắt siêu chống cháy RIO R208
Xem nhanh
Trọng lượng: 208kg
Kích thước ngoài (R x S x C) : 585 x 550 x 995
Kích thước trong (R x S x C) : 430 x 382 x 760
6.800.000₫ 6.900.000₫
- 1% Két sắt siêu chống cháy RIO R208E
Xem nhanh
Trọng lượng: 208kg
Kích thước ngoài (R x S x C) : 585 x 550 x 995
Kích thước trong (R x S x C) : 430 x 382 x 760
7.000.000₫ 7.100.000₫
- 1% Két sắt siêu chống cháy RIO R248
Xem nhanh
Trọng lượng: 248kg
Kích thước ngoài (R x S x C) : 585 x 550 x 1140
Kích thước trong (R x S x C) : 430 x 382 x 910
8.100.000₫ 8.200.000₫
- 1% Két sắt siêu chống cháy RIO R248E
Xem nhanh
Trọng lượng: 248kg
Kích thước ngoài (R x S x C) : 585 x 550 x 1140
Kích thước trong (R x S x C) : 430 x 382 x 910
8.300.000₫ 8.400.000₫

Két sắt siêu chống cháy Rio là loại két sắt cao cấp. an toàn, chống cháy.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: