Két sắt ngân hàng BEMC

- 24% Két Sắt Ngân Hàng K50 SB2
Xem nhanh

Trọng lượng: 120kg± 10kg
Kích thước(Cao*Rộng*Sâu)
KT ngoài: 665 * 450 * 510 mm
KT trong: 315 * 340 * 330 mm
KT Ngăn phụ : 90 x 230 x 300 mm

4.200.000₫ 5.550.000₫
- 21% Két Sắt Ngân Hàng K50 SB2 điện tử
Xem nhanh

Trọng lượng: 120kg± 10kg
Kích thước ngoài
C665 * R450 * S510 mm
Kích thước trong  C315 * R340 * S330 mm
KT Ngăn phụ : C90 x R230 x S300 mm

5.200.000₫ 6.550.000₫
- 25% két ngân hàng BEMC K50VT vân tay
Xem nhanh

Trọng lượng: 120kg± 10kg
Kích thước(Cao*Rộng*Sâu)
KT ngoài: 665 * 450 * 510 mm
KT trong: 315 * 340 * 330 mm
KT Ngăn phụ : 90 x 230 x 300 mm

8.600.000₫ 11.500.000₫
- 10% Két Sắt Ngân Hàng K70SB2
Xem nhanh

Trọng lượng: 130kg± 10kg
Kích thước (Cao*Rộng*Sâu)
KT ngoài: 710 * 500 * 540 mm
KT trong: 370 * 400 * 360 mm
KT Ngăn phụ : 90 x 280 x 310 mm

5.500.000₫ 6.100.000₫
- 18% Két Sắt Ngân Hàng K70 SB2 điện tử
Xem nhanh

Trọng lượng: 130kg± 10kg
Kích thước ngoài
C710 * R500 * S540 mm
Kích thước trong  C370 * R400 * S360 mm
KT Ngăn phụ : C90 x R280 x S310 mm

6.200.000₫ 7.550.000₫
- 25% két ngân hàng BEMC K70VT vân tay
Xem nhanh

Trọng lượng: 130kg± 10kg
Kích thước ngoài
C710 * R500 * S540 mm
Kích thước trong  C370 * R400 * S360 mm
KT Ngăn phụ : C90 x R280 x S310 mm

8.600.000₫ 11.500.000₫
- 17% Két Sắt Ngân Hàng K90 SB2
Xem nhanh

Trọng lượng: 150kg± 10kg
Kích thước(Cao*Rộng*Sâu)
KT ngoài: 780 * 530 * 570 mm
KT trong: 410 * 420 * 380 mm
KT Ngăn phụ : 90 x 310 x 330 mm

6.320.000₫ 7.570.000₫
- 16% Két Sắt Ngân Hàng K90 SB2 điện tử
Xem nhanh

Trọng lượng: 150kg± 10kg
Kích thước ngoài
C780 * R530 * S570 mm
Kích thước trong  C410 * R420 * S380 mm
KT Ngăn phụ : C90 x R310 x S330 mm

7.200.000₫ 8.550.000₫
- 28% két ngân hàng BEMC K90VT vân tay
Xem nhanh

Trọng lượng: 150kg± 10kg
Kích thước ngoài
C780 * R530 * S570 mm
Kích thước trong  C410 * R420 * S380 mm
KT Ngăn phụ : C90 x R310 x S330 mm

12.600.000₫ 17.500.000₫
- 23% Két sắt Ngân Hàng K130 NHA1
Xem nhanh

Trọng lượng: 190kg± 10kg
Kích thước(Cao*Rộng*Sâu)
KT ngoài:1070 * 600 * 610 mm
KT trong:700 * 490 * 410 mm
KT Ngăn phụ : 100 x 400 x 370 mm

8.300.000₫ 10.800.000₫
- 20% Két Sắt Ngân Hàng K130 điện tử
Xem nhanh

Trọng lượng: 190kg± 10kg
Kích thước ngoài
C1070 * R600 * S610 mm
Kích thước trong  C700 * R490 * S410 mm
KT Ngăn phụ : C100 x R400 x S370 mm

9.200.000₫ 11.550.000₫
- 22% Két Sắt Ngân Hàng K130 khóa vân tay
Xem nhanh

Trọng lượng: 190kg± 10kg
Kích thước ngoài
C1070 * R600 * S610 mm
Kích thước trong  C700 * R490 * S410 mm
KT Ngăn phụ : C100 x R400 x S370 mm

12.200.000₫ 15.550.000₫
- 28% Két Sắt Ngân Hàng K250 NHA1
Xem nhanh

Trọng lượng: 250kg± 10kg
Kích thước(Cao*Rộng*Sâu)
KT ngoài: 1320 * 760 * 650 mm
KT trong: 950 * 640 * 440 mm
KT Ngăn phụ : 100 x 560 x 400 mm

10.800.000₫ 15.000.000₫
- 31% Két Sắt Ngân Hàng K250 khóa điện tử
Xem nhanh

Trọng lượng: 250kg± 10kg
Kích thước ngoài
C1320 * R760 * S650 mm
Kích thước trong  C950 * R640 * S440 mm
KT Ngăn phụ : C100 x R560 x S400 mm

14.200.000₫ 20.550.000₫
- 25% Két Sắt Ngân Hàng K250 khóa vân tay
Xem nhanh

Trọng lượng: 250kg± 10kg
Kích thước ngoài
C1320 * R760 * S650 mm
Kích thước trong  C950 * R640 * S440 mm
KT Ngăn phụ : C100 x R560 x S400 mm

19.200.000₫ 25.550.000₫
- 37% Két Sắt Ngân Hàng K370 NHA1
Xem nhanh

Trọng lượng: 380kg± 10kg
Kích thước(Cao*Rộng*Sâu)
KT ngoài: 1610 * 760 * 640 mm
KT trong: 1240 * 560 * 460 mm
KT Ngăn phụ : 110 x 560 x 390 mm

12.500.000₫ 19.800.000₫
- 33% Két Sắt Ngân Hàng K370 khóa điện tử
Xem nhanh

Trọng lượng: 380kg± 10kg
Kích thước ngoài
C1610 * R760 * S640 mm
Kích thước trong  C1240 * R560 * S460 mm
KT Ngăn phụ : C110 x R560 x S390 mm

15.200.000₫ 22.550.000₫
- 24% Két Sắt Ngân Hàng K370 khóa vân tay
Xem nhanh

Trọng lượng: 380kg± 10kg
Kích thước ngoài
C1610 * R760 * S640 mm
Kích thước trong  C1240 * R560 * S460 mm
KT Ngăn phụ : C110 x R560 x S390 mm

22.500.000₫ 29.550.000₫
- 42% Két Sắt Ngân Hàng BEMC K560 NHA1
Xem nhanh

Trọng lượng: 450kg± 10kg
Kích thước(Cao*Rộng*Sâu)
KT ngoài: 1650 * 1000 * 640 mm
KT trong: 1390 * 880 * 400 mm

16.800.000₫ 28.800.000₫
- 25% Két Sắt Ngân Hàng K560 khóa điện tử
Xem nhanh

Trọng lượng: 450kg± 10kg
Kích thước ngoài
C1650 * R1000 * S640 mm
Kích thước trong C1390 * R880 * S400 mm

19.200.000₫ 25.550.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: