két sắt chống cháy mini

- 23% Két sắt vân tay KW66VT việt tiệp màu trắng
Xem nhanh

Trọng lượng: 66 kg± 5kg
Cao540 x Rộng400 x Sâu385 mm
KT trong: 420 x 317 x 240 mm

5.300.000₫ 6.900.000₫
- 42% Két sắt vân tay Trusafe HQ54VT chống cháy
Xem nhanh

Trọng lượng: 45 kg± 5kg
Kích thước:Cao x Rộng x Sâu
KTngoài: 420 x 430 x 380 mm
KTtrong: 280 x 330 x 250 mm

4.650.000₫ 7.950.000₫
- 40% Két sắt việt tiệp KV48DT khóa điện tử
Xem nhanh

Trọng lượng: 40 ± 5 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài:475 x 360 x 385 mm
KT trong:380 x 297 x 240 mm

1.950.000₫ 3.250.000₫
- 29% Két sắt việt tiệp W68VT khóa vân tay
Xem nhanh

Trọng lượng: 60 kg± 5kg
Cao540 x Rộng400 x Sâu385 mm
KT trong: 420 x 317 x 240 mm

4.800.000₫ 6.800.000₫
- 42% Két sắt Trusafe HQ41 khóa vân tay
Xem nhanh

Trọng lượng: 45 kg± 5kg
Kích thước:Cao x Rộng x Sâu
KTngoài: 420 x 430 x 380 mm
KTtrong: 280 x 330 x 250 mm

4.650.000₫ 7.950.000₫
- 40% Két sắt Trusafe HQ38VT khóa vân tay
Xem nhanh

Trọng lượng: 35Kg
Cao360 * Rộng390 * Sâu380

4.350.000₫ 7.250.000₫
- 27% Két sắt Trusafe KCC38DM khóa cơ đổi mã
Xem nhanh

Trọng lượng: 35Kg
Cao360 * Rộng390 * Sâu380

3.100.000₫ 4.250.000₫
- 40% Két sắt việt tiệp KV28DT điện tử
Xem nhanh

Trọng lượng: 30 ± 5 kg
Cao 285 x Rộng 375 x Sâu 325 mm
KT trong: 185 x 345 x 220 mm

1.500.000₫ 2.500.000₫
- 23% Két sắt Trusafe KCC41DM khóa cơ đổi mã
Xem nhanh

Trọng lượng: 45±5kg
Cao420 * Rộng430 * Sâu380

3.500.000₫ 4.550.000₫
- 35% Két sắt trusafe KTS60DM khóa cơ đổi mã
Xem nhanh

Trọng lượng: 60±10kg
Cao380 * Rộng460 * Sâu385

3.100.000₫ 4.796.000₫
- 32% Két Sắt Trusafe KTS68DM khóa cơ đổi mã
Xem nhanh

Trọng lượng: 65±5kg
Cao560 * Rộng420 * Sâu380

3.500.000₫ 5.160.000₫
- 27% Két sắt trusafe KTS80Đ cơ đổi mã
Xem nhanh

Trọng lượng: 72±10kg
Cao550 * Rộng370 * Sâu460
KT trong: 420 * 270 * 280 mm

3.500.000₫ 4.800.000₫
- 40% Két Sắt trusafe HQ683DT điện tử chống cháy
Xem nhanh

Trọng lượng: 65±5kg
Cao560 * Rộng420 * Sâu380

3.500.000₫ 5.800.000₫
- 32% Két Sắt trusafe  KTS80Đ điện tử chống cháy
Xem nhanh

Trọng lượng: 72±10kg
Cao550 * Rộng370 * Sâu460

3.300.000₫ 4.850.000₫
- 31% Két sắt honeywell 2605
Xem nhanh

Trọng lượng: 51.2kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài:450 x 370 x 513mm
KT trong: 323 x 250 x 315 mm

9.985.000₫ 14.500.000₫
- 30% Két sắt honeywell 2115
Xem nhanh

Trọng lượng: 67.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 475 x 428 x 475 mm
KT trong: 355 x 323 x 305 mm

7.645.000₫ 10.904.000₫
- 36% Két sắt honeywell 2112
Xem nhanh

Trọng lượng: 50.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 360 x 475 x 365 mm
KT trong: 217 x 385 x 200 mm

5.790.999₫ 9.045.000₫
- 18% Két sắt honeywell 2111
Xem nhanh

Trọng lượng: 34.0 kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
KT ngoài: 323 x 395 x 375 mm
KT trong: 222 x 324 x 195 mm

5.325.000₫ 6.495.000₫
- 37% Két sắt việt tiệp KV68DT chống cháy
Xem nhanh

Trọng lượng: 60±5kg
Cao540 * Rộng40 * Sâu38.5

2.500.000₫ 3.950.000₫
- 41% Két sắt trusafe TH80 NDT điện tử có báo động
Xem nhanh

Trọng lượng: 80kg± 10kg
Cao 415 * Rộng510 * Sâu420mm
 

3.500.000₫ 5.920.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: