Két Sắt Việt Tiệp

Két sắt Việt Tiệp

- 31% Két sắt việt tiệp VK35
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp VK35

Trọng lượng: 40± 5 kg
Kích thước(Cao* rộng *sâu)
KT ngoài: 360 *460 *380 mm
KT trong: 250*380*270 mm

1.350.000₫ 1.950.000₫
- 28% Két sắt việt tiệp KW150VT khóa vân tay chống cháy
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KW150VT khóa vân tay chống cháy

Trọng Lượng:92kg

Cao 600 Rộng 430 sâu 500 mm

5.500.000₫ 7.620.000₫
- 32% Két sắt việt tiệp KW150VC khóa cơ chống cháy
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KW150VC khóa cơ chống cháy

Trọng Lượng:92kg

Cao 600 Rộng 430 sâu 500 mm

4.050.000₫ 5.920.000₫
- 32% Két sắt việt tiệp KW66CD điện tử có khe bỏ tiền
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KW66CD điện tử có khe bỏ tiền

Trọng lượng: 50±5kg
Cao480 * Rộng360 * Sâu385

2.660.000₫ 3.900.000₫
- 27% Két sắt việt tiệp KW180VT khóa vân tay chống cháy
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KW180VT khóa vân tay chống cháy

Trọng Lượng:118kg

Cao 660 Rộng 450 sâu 520 mm

5.800.000₫ 7.920.000₫
- 33% Két sắt việt tiệp KW180VC khóa cơ chống cháy
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KW180VC khóa cơ chống cháy

Trọng Lượng:118kg

Cao 660 Rộng 450 sâu 500 mm

4.300.000₫ 6.420.000₫
- 25% Két sắt việt tiệp VK47
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp VK47

Trọng lượng: 40± 5 kg
Kích thước(Cao* rộng *sâu)
KT ngoài:470 * 360 * 360 mm
KT trong:340 * 298 * 220 mm

1.350.000₫ 1.790.000₫
- 32% Két sắt việt tiệp KW150E điện tử chống cháy
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KW150E điện tử chống cháy

Trọng Lượng:90kg

Cao 600 Rộng 430 sâu 510 mm

4.500.000₫ 6.620.000₫
- 31% Két sắt việt tiệp KW180E điện tử chống cháy
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KW180E điện tử chống cháy

Trọng Lượng:118kg

Cao 660 Rộng 450 sâu 500 mm

4.800.000₫ 6.920.000₫
- 34% Két sắt việt tiệp KVT38 khóa vân tay
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVT38 khóa vân tay

Cao 350 x Rộng430 x Sâu 400 mm
KT trong : 250 x 380 x 280 mm
Trọng lượng : 42 ± 5 kg

3.350.000₫ 5.100.000₫
- 25% Két sắt việt tiệp W65VT khóa vân tay báo trộm
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp W65VT khóa vân tay báo trộm

Trọng lượng: 50 kg± 5kg
Cao500 x Rộng380 x Sâu385 mm
KT trong: 400 x 307 x 240 mm

4.500.000₫ 6.000.000₫
- 33% Két sắt việt tiệp KVTE620
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE620

Trọng lượng: 100 ± 10kg
Cao 630 * Rộng420 * sâu440 mm
KT trong:280 * 320 * 290 mm

3.500.000₫ 5.200.000₫
- 47% Két sắt việt tiệp KVTE28
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE28

Trọng lượng: 30 ± 5 kg
Cao285 x rộng375 x sâu325 mm
KT trong:185 x 345 x 220 mm

1.600.000₫ 3.000.000₫
- 42% Két sắt việt tiệp KVTE38
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE38

Trọng lượng: 40 ± 5 kg
Cao350 x Rộng430 x Sâu400 mm
KT trong:250 x 380 x 280 mm

1.800.000₫ 3.100.000₫
- 33% Két sắt việt tiệp KVTE42
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE42

Trọng lượng: 52 ± 5 kg
Cao380 x Rộng450 x Sâu380 mm
KT trong: 300 x 390 x 240 mm

2.350.000₫ 3.500.000₫
- 40% Két sắt việt tiệp KVTE48
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE48

Trọng lượng: 40 ± 5 kg
Cao475 x Rộng360 x Sâu385 mm
KT trong:380 x 297 x 240 mm

1.950.000₫ 3.250.000₫
- 35% Két sắt việt tiệp KVTE54
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE54

Trọng lượng: 50 kg± 5kg
Cao500 x Rộng380 x Sâu385 mm
KT trong: 400 x 307 x 240 mm

2.200.000₫ 3.380.000₫
- 40% Két sắt việt tiệp KVTE65
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE65

Trọng lượng: 60 kg± 5kg
Cao540 x Rộng400 x Sâu385 mm
KT trong: 420 x 317 x 240 mm

2.300.000₫ 3.850.000₫
- 15% Két sắt việt tiệp KVTE660
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE660

Trọng lượng: 120 ± 10kg
Cao670 * Rộng460 * Sâu460 mm
KT trong: 514 * 364 * 320 mm
ngăn kéo:120 * 364 * 322 mm

4.500.000₫ 5.310.000₫
- 35% Két sắt việt tiệp KVTC620
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTC620

Trọng lượng: 100 ± 10kg
Cao 630 * Rộng420 * Sâu440 mm
KT trong:280 * 320 * 290 mm

2.800.000₫ 4.310.000₫
- 30% Két sắt việt tiệp KVTC660
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTC660

Trọng lượng: 120 ± 10kg
Cao670 * Rộng460 * Sâu460 mm
KT trong: 514 * 364 * 320 mm

3.000.000₫ 4.310.000₫
- 37% Két sắt việt tiệp KD36
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KD36

Trọng lượng: 70± 5 kg
Cao670 * Rộng450 * Sâu360 mm
KT trong:470 * 340 * 220 mm

1.650.000₫ 2.610.000₫
- 38% Két sắt việt tiệp KD46
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KD46

Trọng lượng: 90± 5 kg
Cao720 * Rộng470 * Sâu360 mm
KT trong:510 * 320 * 230 mm

1.800.000₫ 2.910.000₫
- 33% Két sắt việt tiệp KD46DT
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KD46DT

Trọng lượng: 90± 5 kg
Cao720 * Rộng470 * Sâu360 mm
KT trong:510 * 320 * 230 mm

2.050.000₫ 3.050.000₫
- 38% Két sắt việp tiệp KD54
Xem nhanh

Két sắt việp tiệp KD54

Trọng lượng:100 kg± 10kg
Cao780 x Rộng480 x Sâu360 mm
KTtrong: 540 x 360 x 250 mm

2.000.000₫ 3.240.000₫
- 62% Két sắt việt tiệp KD54 điện tử
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KD54 điện tử

Trọng lượng:100 kg± 10kg
Cao780 x Rộng480 x Sâu360 mm
KTtrong: 540 x 360 x 250 mm

2.200.000₫ 5.810.000₫
- 27% Két Sắt Việt Tiệp KA81
Xem nhanh

Két Sắt Việt Tiệp KA81

Trọng lượng: 130 ± 10kg
Cao820 * Rộng600 * Sâu390 mm
KT trong: 600 * 380 * 280 mm

2.390.000₫ 3.290.000₫
- 28% Két sắt việt tiệp KA81 điện tử
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KA81 điện tử

Trọng lượng: 130 ± 10kg
Cao820 * Rộng600 * Sâu390 mm
KT trong: 600 * 380 * 280 mm

2.690.000₫ 3.760.000₫
- 38% Két sắt việt tiệp KCC110DT
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KCC110DT

Trọng lượng: 100 ± 10kg
Cao 630 * Rộng420 * Sâu440 mm
KT trong:400 * 320 * 290 mm

2.900.000₫ 4.700.000₫
- 47% Két sắt việt tiệp KCC120DT
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KCC120DT

Trọng lượng: 120 ± 10kg
Cao670 * Rộng460 * Sâu460 mm
KT trong: 514 * 364 * 320 mm

3.200.000₫ 6.000.000₫
- 22% Két sắt việt tiệp KVTC28
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTC28

Trọng lượng: 30 ± 5 kg
Cao285 x rộng375 x sâu325 mm
KT trong:185 x 345 x 220 mm

1.550.000₫ 1.980.000₫
- 16% Két sắt việt tiệp KVTC38
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTC38

Trọng lượng: 40 ± 5 kg
Cao350 x Rộng430 x Sâu400 mm
KT trong:250 x 380 x 280 mm

1.750.000₫ 2.080.000₫
- 37% Két sắt việt tiệp KVTC48
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTC48

Trọng lượng: 40 ± 5 kg
Cao475 x Rộng360 x Sâu385 mm
KT trong:380 x 297 x 240 mm

1.750.000₫ 2.780.000₫
- 29% Két sắt việt tiệp KVTC54
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTC54

Trọng lượng: 50 kg± 5kg
Cao500 x Rộng380 x Sâu385 mm
KT trong: 400 x 307 x 240 mm

2.050.000₫ 2.880.000₫
- 23% Két sắt việt tiệp KVTC65
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTC65

Trọng lượng: 60 kg± 5kg
Cao540 x Rộng400 x Sâu385 mm
KT trong: 420 x 317 x 240 mm

2.150.000₫ 2.780.000₫
- 20% Két sắt việt tiệp KV68VT khóa vân tay
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KV68VT khóa vân tay

Trọng lượng: 60 kg± 5kg
Cao540 x Rộng400 x Sâu385 mm
KT trong: 420 x 317 x 240 mm

4.800.000₫ 6.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: