KÉT SẮT SIÊU CHỐNG CHÁY, KÉT SẮT XUẤT KHẨU

- 14% Két sắt EPOCH L38 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH L38 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 38±5kg
Cao310 * Rộng415 * Sâu340

2.800.000₫ 3.250.000₫
- 14% Két sắt EPOCH L38-DIGI (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH L38-DIGI (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 38±5kg
Cao310 * Rộng415 * Sâu340

2.800.000₫ 3.250.000₫
- 29% Két sắt mini EPOCH L55 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt mini EPOCH L55 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 55±5kg
Cao350 * Rộng490 * Sâu405

2.900.000₫ 4.100.000₫
- 31% Két sắt EPOCH L55-DIGI (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH L55-DIGI (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 55±5kg
Cao350 * Rộng490 * Sâu405

2.900.000₫ 4.200.000₫
- 29% Két sắt EPOCH S80 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S80 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 80±10kg
Cao613 * Rộng396 * Sâu440

3.600.000₫ 5.100.000₫
- 29% Két sắt EPOCH S80-DIGI (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S80-DIGI (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 80±10kg
Cao613 * Rộng396 * Sâu440

3.600.000₫ 5.100.000₫
- 23% Két sắt EPOCH S100 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S100 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 100±10kg
Cao650 * Rộng435 * Sâu455

4.100.000₫ 5.300.000₫
- 25% Két sắt EPOCH S100-DIGI (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S100-DIGI (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 100±10kg
Cao650 * Rộng435 * Sâu455

4.000.000₫ 5.300.000₫
- 14% Két sắt EPOCH S120 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S120 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 120±10kg
Cao680 * Rộng475 * Sâu470

4.800.000₫ 5.600.000₫
- 14% Két sắt EPOCH S120-DIGI (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S120-DIGI (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 120±10kg
Cao680 * Rộng475 * Sâu470

4.800.000₫ 5.600.000₫
- 15% Két sắt EPOCH S135 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S135 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 135±10kg
Cao700 * Rộng500 * Sâu485

5.520.000₫ 6.522.000₫
- 15% Két sắt EPOCH S135 (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S135 (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 135±10kg
Cao700 * Rộng500 * Sâu485

5.520.000₫ 6.522.000₫
- 33% Két sắt EPOCH S150 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S150 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 150±10kg
Cao765 * Rộng465 * Sâu470

5.900.000₫ 8.800.000₫
- 33% Két sắt EPOCH S150-DIGI (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S150-DIGI (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 150±10kg
Cao765 * Rộng465 * Sâu470

5.900.000₫ 8.800.000₫
- 24% Két sắt EPOCH S160 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S160 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 160±10kg
Cao770 * Rộng520 * Sâu500

6.900.000₫ 9.100.000₫
- 24% Két sắt EPOCH S160-DIGI (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S160-DIGI (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 160±10kg
Cao770 * Rộng520 * Sâu500

6.900.000₫ 9.100.000₫
- 28% Két sắt EPOCH S170 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S170 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 170±10kg
Cao840 * Rộng585 * Sâu600

8.300.000₫ 11.500.000₫
- 28% Két sắt EPOCH S170-DIGI (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S170-DIGI (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 170±10kg
Cao840 * Rộng585 * Sâu600

8.300.000₫ 11.500.000₫
- 37% Két sắt EPOCH S200 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S200 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 200±10kg
Cao990 * Rộng585 * Sâu600

8.500.000₫ 13.500.000₫
- 37% Két sắt EPOCH S200-DIGI (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S200-DIGI (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 200±10kg
Cao990 * Rộng585 * Sâu600

8.500.000₫ 13.500.000₫
- 35% Két sắt EPOCH S240 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S240 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 240±10kg
Cao1140 * Rộng585 * Sâu600

10.200.000₫ 15.600.000₫
- 35% Két sắt EPOCH S240-DIGI (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S240-DIGI (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 240±10kg
Cao1140 * Rộng585 * Sâu600

10.200.000₫ 15.600.000₫
- 24% Két sắt EPOCH S270 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S270 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 270±10kg
Cao1270 * Rộng585 * Sâu600

13.000.000₫ 17.200.000₫
- 24% Két sắt EPOCH S270-DIGI (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S270-DIGI (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 270±10kg
Cao1270 * Rộng585 * Sâu600

13.000.000₫ 17.200.000₫
- 31% Két sắt EPOCH S38 đứng (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S38 đứng (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 38±5kg
Cao440 * Rộng310 * Sâu340

2.600.000₫ 3.750.000₫
- 22% Két sắt EPOCH S450 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S450 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 450±10kg
Cao1275 * Rộng750 * Sâu575

14.750.000₫ 18.950.000₫
- 22% Két sắt EPOCH S450-DIGI (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S450-DIGI (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 450±10kg
Cao1275 * Rộng750 * Sâu575

14.750.000₫ 18.950.000₫
- 15% Két sắt EPOCH S500-DIGI (điện tử có báo động)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S500-DIGI (điện tử có báo động)

Trọng lượng: 500±10kg
Cao1600 * Rộng742 * Sâu647

18.250.000₫ 21.450.000₫
- 29% Két sắt EPOCH S55 đứng (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S55 đứng (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 55±5kg
Cao485 * Rộng350 * Sâu405

2.900.000₫ 4.100.000₫
- 23% Két sắt EPOCH S800 2 cánh (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt EPOCH S800 2 cánh (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 800±10kg
Cao1600 * Rộng1000 * Sâu650

22.200.000₫ 28.650.000₫
- 15% Két sắt siêu chống cháy EPOCH S500 (cơ đổi mã)
Xem nhanh

Két sắt siêu chống cháy EPOCH S500 (cơ đổi mã)

Trọng lượng: 500±10kg
Cao1600 * Rộng742 * Sâu647

18.250.000₫ 21.450.000₫
- 24% Két sắt trusafe 2 cánh S880
Xem nhanh

Két sắt trusafe 2 cánh S880

Kích thước ngoài (rộng*sâu*cao) 1000 x 600 x 1600 mm
Kích thước trong (rộng*sâu*cao) 825 x 430 x 1270 mm
trọng lượng 880kg
19.066.000₫ 25.165.000₫
- 17% Két sắt trusafe KD90 khóa cơ đổi mã
Xem nhanh

Két sắt trusafe KD90 khóa cơ đổi mã

Trọng lượng: 72kg± 5kg
Kích thước(Cao*Rộng*Sâu)
KT ngoài: 550 * 370 * 460 mm
KT trong: 420 * 270 * 280 mm

3.500.000₫ 4.200.000₫
- 35% Két sắt trusafe KD90-2K
Xem nhanh

Két sắt trusafe KD90-2K

Trọng lượng: 72kg± 5kg
Kích thước(Cao*Rộng*Sâu)
KT ngoài: 550 * 370 * 460 mm
KT trong: 420 * 270 * 280 mm

2.600.000₫ 4.000.000₫
- 2% Két sắt trusafe KN90-2K
Xem nhanh

Két sắt trusafe KN90-2K

Trọng lượng: 80kg± 10kg
Kích thước(Cao*Rộng*Sâu)
KT ngoài: 400 * 510 * 420 mm
KT trong: 220 * 380 * 250 mm
+ Ngăn kéo : 80 x 350 x 220 mm

3.150.000₫ 3.200.000₫
- 19% Két sắt trusafe S135 điện tử
Xem nhanh

Két sắt trusafe S135 điện tử

Trọng lượng: 125± 10 kg
Cao640 * rộng450 * Sâu515 mm

8.500.000₫ 10.500.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: