Két sắt khuyến mãi cho gia đình

- 32% Két sắt siêu chống cháy BUMIL BM100 cơ đổi mã
Xem nhanh

Két sắt siêu chống cháy BUMIL BM100 cơ đổi mã

Trọng lượng:100kg
Cao 645 x rộng440 x sâu500 mm

4.500.000₫ 6.600.000₫
- 36% Két sắt siêu chống cháy BUMIL BM80-DIGI
Xem nhanh

Két sắt siêu chống cháy BUMIL BM80-DIGI

Trọng lượng: 80kg
Cao610 x Rộng400 x Sâu490 mm

3.750.000₫ 5.900.000₫
- 30% Két sắt K54KDT khóa điện tử chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K54KDT khóa điện tử chống cháy

Trọng lượng: 115± 10 kg
Cao820 * rộng530 * sâu385 mm

3.550.000₫ 5.100.000₫
- 41% Két sắt việt nhật KS90 điện tử
Xem nhanh

Két sắt việt nhật KS90 điện tử

Trọng lượng: 90 kg
Cao 640 x Rộng420 x Sâu450

3.400.000₫ 5.800.000₫
- 40% Két sắt việt tiệp KVTE48
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE48

Trọng lượng: 40 ± 5 kg
Cao475 x Rộng360 x Sâu385 mm
KT trong:380 x 297 x 240 mm

1.950.000₫ 3.250.000₫
- 28% Két sắt trusafe TH120DT khóa điện tử màu ghi
Xem nhanh

Két sắt trusafe TH120DT khóa điện tử màu ghi

Trọng lượng: 125±10kg
Cao700 * Rộng450 * Sâu460

5.500.000₫ 7.600.000₫
- 34% Két Sắt trusafe  HQ66DT điện tử chống cháy
Xem nhanh

Két Sắt trusafe HQ66DT điện tử chống cháy

Trọng lượng: 60±5kg
Cao560 * Rộng420 * Sâu38

2.800.000₫ 4.260.000₫
- 29% Két sắt việt tiệp KV68DT chống cháy
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KV68DT chống cháy

Trọng lượng: 60±5kg
Cao540 * Rộng40 * Sâu38.5

2.800.000₫ 3.950.000₫
- 24% Két sắt trusafe KTS100DM cơ đổi mã
Xem nhanh

Két sắt trusafe KTS100DM cơ đổi mã

Trọng lượng: 100±10kg
Cao630 * Rộng420 * Sâu490

4.500.000₫ 5.896.000₫
- 25% Két sắt trusafe KTS120DM khóa cơ đổi mã
Xem nhanh

Két sắt trusafe KTS120DM khóa cơ đổi mã

Trọng lượng: 120±10kg
Cao700 * Rộng450 * Sâu510

5.500.000₫ 7.296.000₫
- 15% Két sắt việt tiệp KVTE660
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE660

Trọng lượng: 120 ± 10kg
Cao670 * Rộng460 * Sâu460 mm
KT trong: 514 * 364 * 320 mm
ngăn kéo:120 * 364 * 322 mm

4.500.000₫ 5.310.000₫
- 42% Két sắt việt tiệp KVTE38
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE38

Trọng lượng: 40 ± 5 kg
Cao350 x Rộng430 x Sâu400 mm
KT trong:250 x 380 x 280 mm

1.800.000₫ 3.100.000₫
- 35% Két sắt welko xuất khẩu mỹ US68VT vân tay
Xem nhanh

Két sắt welko xuất khẩu mỹ US68VT vân tay

Trọng lượng: 190.0 kg
Cao 680 x rộng520 x sâu500

16.800.000₫ 25.900.000₫
- 10% Két sắt xuất khẩu mỹ US360 siêu cường khóa điện tử
Xem nhanh

Két sắt xuất khẩu mỹ US360 siêu cường khóa điện tử

Trọng lượng: 190.0 kg
Cao 680 x rộng520 x sâu500

14.892.000₫ 16.635.000₫
- 18% Két Sắt Welko KCC1070DT khóa điện tử
Xem nhanh

Két Sắt Welko KCC1070DT khóa điện tử

Trọng lượng: 230±10kg
Cao1070 * Rộng600 *Sâu600

12.600.000₫ 15.320.000₫
- 32% Két sắt chống cháy trusafe TH100 điện tử
Xem nhanh

Két sắt chống cháy trusafe TH100 điện tử

Trọng lượng: 100kg
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
Kích thước ngoài: 630 x 420 x 440 mm
Kích thước trong: 400 x 320 x 290 mm
Kích thước ngăn phụ: 120 x 320 x 290

4.500.000₫ 6.600.000₫
- 35% Két sắt việt tiệp KVTE54
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE54

Trọng lượng: 50 kg± 5kg
Cao500 x Rộng380 x Sâu385 mm
KT trong: 400 x 307 x 240 mm

2.200.000₫ 3.380.000₫
- 47% Két sắt việt tiệp KVTE28
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE28

Trọng lượng: 30 ± 5 kg
Cao285 x rộng375 x sâu325 mm
KT trong:185 x 345 x 220 mm

1.600.000₫ 3.000.000₫
- 45% Két sắt welko xuất khẩu mỹ US68DT điện tử
Xem nhanh

Két sắt welko xuất khẩu mỹ US68DT điện tử

Trọng lượng: 190.0 kg
Cao 680 x rộng520 x sâu500

12.000.000₫ 21.900.000₫
- 38% Két sắt việt tiệp KD46
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KD46

Trọng lượng: 90± 5 kg
Cao720 * Rộng470 * Sâu360 mm
KT trong:510 * 320 * 230 mm

1.800.000₫ 2.910.000₫
- 38% Két sắt việp tiệp KD54
Xem nhanh

Két sắt việp tiệp KD54

Trọng lượng:100 kg± 10kg
Cao780 x Rộng480 x Sâu360 mm
KTtrong: 540 x 360 x 250 mm

2.000.000₫ 3.240.000₫
- 36% Két sắt K45KDC khóa cơ chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K45KDC khóa cơ chống cháy

Trọng lượng: 90± 10 kg
Cao740 * rộng480 * sâu375 mm

2.450.000₫ 3.800.000₫
- 33% Két sắt việt tiệp KD46DT
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KD46DT

Trọng lượng: 90± 5 kg
Cao720 * Rộng470 * Sâu360 mm
KT trong:510 * 320 * 230 mm

2.050.000₫ 3.050.000₫
- 14% Két sắt hòa phát KA40DT điện tử
Xem nhanh

Két sắt hòa phát KA40DT điện tử

Trọng lượng:70kg
Rộng483 x Sâu340 x Cao709

2.400.000₫ 2.800.000₫
- 62% Két sắt việt tiệp KD54 điện tử
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KD54 điện tử

Trọng lượng:100 kg± 10kg
Cao780 x Rộng480 x Sâu360 mm
KTtrong: 540 x 360 x 250 mm

2.200.000₫ 5.810.000₫
- 33% Két sắt việt tiệp KVTE42
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE42

Trọng lượng: 52 ± 5 kg
Cao380 x Rộng450 x Sâu380 mm
KT trong: 300 x 390 x 240 mm

2.350.000₫ 3.500.000₫
- 14% Két sắt hòa phát KS90K1C1 cơ đổi mã
Xem nhanh

Két sắt hòa phát KS90K1C1 cơ đổi mã

Trọng lượng: 90kg
Rộng400 x sâu536 x Cao618
KT trong: 273 x 361 x 420 mm

3.700.000₫ 4.300.000₫
- 12% Két sắt hòa phát KA40DM cơ đổi mã
Xem nhanh

Két sắt hòa phát KA40DM cơ đổi mã

Trọng lượng:70kg
Rộng483 x Sâu340 x Cao709

2.450.000₫ 2.800.000₫
- 38% Két sắt K54KDC khóa cơ chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K54KDC khóa cơ chống cháy

Trọng lượng: 115± 10 kg
Cao820 * rộng530 * sâu380 mm

2.550.000₫ 4.100.000₫
- 27% Két sắt K45KDT khóa điện tử chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K45KDT khóa điện tử chống cháy

Trọng lượng: 90± 10 kg
Cao740 * rộng480 * sâu375 mm

3.350.000₫ 4.600.000₫
- 30% Két sắt K45KDM khóa cơ đổi mã chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K45KDM khóa cơ đổi mã chống cháy

Trọng lượng: 90± 10 kg
Cao740 * rộng480 * sâu375 mm

3.350.000₫ 4.800.000₫
- 33% Két sắt việt tiệp KVTE620
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KVTE620

Trọng lượng: 100 ± 10kg
Cao 630 * Rộng420 * sâu440 mm
KT trong:280 * 320 * 290 mm

3.500.000₫ 5.200.000₫
- 30% Két sắt K54KDM khoa cơ đổi mã chống cháy
Xem nhanh

Két sắt K54KDM khoa cơ đổi mã chống cháy

Trọng lượng: 115± 10 kg
Cao820 * rộng530 * sâu380 mm

3.550.000₫ 5.100.000₫
- 12% Két sắt hòa phát KS90K1DT điện tử
Xem nhanh

Két sắt hòa phát KS90K1DT điện tử

Trọng lượng: 90kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
KT ngoài:400 x 536 x 618 mm
KT trong:273 x 361 x 420 mm

3.950.000₫ 4.500.000₫
- 37% Két sắt việt tiệp KD36
Xem nhanh

Két sắt việt tiệp KD36

Trọng lượng: 70± 5 kg
Cao670 * Rộng450 * Sâu360 mm
KT trong:470 * 340 * 220 mm

1.650.000₫ 2.610.000₫
- 34% Két sắt C110KDM khóa cơ đổi mã chống cháy
Xem nhanh

Két sắt C110KDM khóa cơ đổi mã chống cháy

Trọng lượng: 100± 10 kg
Cao630 * Rộng420 * Sâu440 mm

4.300.000₫ 6.500.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: